Scania

Scania je špičkovým výrobcom a dodávateľom ťažkých nákladných vozidiel, autobusov, autokarov, priemyselných a lodných motorov. Spoločnosť tiež ponúka širokú škálu popredajných a servisných služieb.

Scania a životné prostredie Spoločnosť Scania sa snaží minimalizovať vplyv svojich výrobkov na životné prostredie ako pri ich výrobe, tak i pri ich používaní. Zohľadňujeme pritom vplyvy na životné prostredie v celom cykle životnosti našich nákladných vozidiel, autobusov a motorov. Naša činnosť v oblasti životného prostredia sa týka zvýšenia hospodárneho využívania zdrojov a energie a spĺňanie požiadaviek zákazníkov, ako sú nízka spotreba paliva a nízke úrovne emisií. Využitie životaschopných alternatívnych palív je v globálnych pretekoch so zmenami podnebia rozhodujúce. Spoločnosť Scania má približne 20-ročné skúsenosti s vývojom vozidiel, v ktorých sa používajú alternatívne palivá, napr. etanol. Spoločnosť Scania je certifikovaná podľa normy ISO 140001 a environmentálne zásady sa vzťahujú na všetky aktivity spoločnosti.

Sústredenie na vodiča

Pri vývoji výrobkov a služieb sa spoločnosť Scania zreteľne sústreďuje na vodiča. Sme presvedčení, že vodič je jedným z najdôležitejších aktívnych prvkov ovplyvňujúcich efektívnosť, životné prostredie a bezpečnosť. Skúsení a zodpovední vodiči sú chrbtovou kosťou tohto odvetvia.